Използване на кристали в медитация

Кристалите могат да бъдат използвани в много сфери от живота, но когато ги използваме по време на медитации, те са наистина много ефективни и верни помощници, които ни помагат да разширим своите енергийни канали, с които влизаме в контакт с по-фините енергийни измерения. По този начин много по-лесно осъществяваме контакт с висшият ни Аз и с духовния ни екип, пропускаме много по-голямо количество енергия през себе си и много по-умело си служим с енергията, защото ни помагат да запазваме по-голяма концентрация, която от своя страна ни помага да имаме по-голям контрол над енергията.

Енергията на кристалите

В предишни мои статии много често споменавам за огромния потенциал, който се корени в кристалите. Ето, че дойде моментът да се спрем и на тази тема, като с прости примери ви покажа колко голям е потенциалът на кристалите и по колко много начини те могат да ни помагат в живота. Всеки един човек може да се възползва от техните способности и умения, но за целта е нужно да ги обикне и да изгради енергийна връзка с тях.

Изчистване/пречистване и зареждане на кристали

Кристалите могат да ни служат в много направления на живота, но когато стане дума за енергийно зареждане и енергийно изчистване, те са неотлъчен помощник на човека. В тях има кодирани програми, което ги прави естествени транслатори на енергията, която те умело завихрят. Когато се е насъбрала негативна енергия, я трансформират в положителна, а когато липсва енергия, тогава те запълват липсите като отдават енергия. Те са истински магьосници в това отношение, защото знаят какво да правят, то е заложено в тях, като програма още от самото им създаване.

Зареждане и структуриране на вода с кристали

Водата е източник на живот, тя участва активно във физическото изграждане на нашето тяло, и също така оказва огромно въздействие и в енергийния пренос на информация и жизнена сила между отделните клетки. В това отношение кристалите могат да помогнат много на водата, като я структурират (захранят с повече енергия). Водата е като гъба, която попива с лекота енергията в себе си и по тази причина кристалите могат много лесно да си взаимодействат с кристалната структура на водата, като обменят енергия и информация помежду си.

Страница 2 от 2