Защо на хората им е трудно да се обединят в едно цяло?

Обединението е мечта за мнозина хора, защото когато хората са единни, тогава са способни да сътворят всичко, за което някога са мечтали. Няма сила, която да може да спре обединената сила на всички хора. Нека вземам за пример океаните и моретата. Те са изградени от безброй капки вода, които сами по себе си не могат да навредят никому или да утолят жаждата на човек или растение, но когато всички капки се обединят в едно, тогава силата им нараства неимоверно много. Същото е и с хората, когато съумеем да се обединим в едно цяло, тогава всички трудности, пред които човечеството сега е изправено, ще се изпарят като гъста мъгла от яркото слънце, което заедно ще сформираме от нашата обединена енергия.