Защо на хората им е трудно да се обединят в едно цяло?

Обединението е мечта за мнозина хора, защото когато хората са единни, тогава са способни да сътворят всичко, за което някога са мечтали. Няма сила, която да може да спре обединената сила на всички хора. Нека вземам за пример океаните и моретата. Те са изградени от безброй капки вода, които сами по себе си не могат да навредят никому или да утолят жаждата на човек или растение, но когато всички капки се обединят в едно, тогава силата им нараства неимоверно много. Същото е и с хората, когато съумеем да се обединим в едно цяло, тогава всички трудности, пред които човечеството сега е изправено, ще се изпарят като гъста мъгла от яркото слънце, което заедно ще сформираме от нашата обединена енергия.

Какви са причините сега хората да са разединени?
Причините са основно две, но от тях могат да произлязат още много други. В тази статия ще ги обсъдим и се надявам да ви провокирам да се замислите над тях и сами за себе си да си отговорите, какво е нужно да се промени, за да станат хората единни, защото обединението ще дойде не от някой конкретен човек, а от всички нас. Всеки един е нужно да се устреми към единство, воден от своето сърце, поривът е нужно да идва отвътре, а не отвън. Всъщност, това е и първата причина за разединението. Нека я разгледаме по-обстойно.

1) Обединяваме се около общи каузи, хора и учения – Докато се обединяваме около общи каузи, хора и учения, винаги ще има разединение, защото те са частица от проявената любов на Бог. На Земята няма учение, човек или кауза, които да са в състояние да обединят в цялост и пълнота Божествената сила, мъдрост и любов. Дори най-съвършените учения, съществували някога на Земята, са непълни, а често и неточни, защото злото се е постарало, по един или друг начин, да изкриви информацията и така тя е достигнала енергийно замърсена и неточна до нас. Всички ние проявяваме само една малка част от многоизмерността на цялото. Няма как, който и да е учител, учение или кауза, да обедини всички проявления на Бог в едно цяло. Ако това беше възможно, тогава би се обезсмислило цялото съществуване на всички души. Щеше да има само една единствена душа, която да проявява всички форми и аспекти на Бог в своите творения. Ние всички сме уникални и със своята уникалност и неповторимост пречупваме истината, силата, мъдростта и любовта на Бог през себе си, и я проявяваме в делата си.

Докато се обединяваме около хора, каузи и учения, винаги ще се стига до разединение на групи по общи интереси. Нужно е хората да осъзнаят, че е нужно да се обединят около единственото нещо, което ги свързва, а именно любовта на Бог. Всяка една душа е сътворена от чистата безусловна любов на Бог и всички ние я носим в себе си. Повечето хора я познават като Божествената искра, която всеки един от нас носи в себе си, наречена душа.

Ще постигнем истинско обединение едва тогава, когато започнем да се обединяваме около любовта на Бог. Когато служим на цялото, докато сме устремени към Любовта на Бог, на която всички ние сме проводници, тогава обединението ще се случи по един напълно естествен начин, защото всички хора ще започнат да припознават в другите любовта на Бог, която те самите носят в себе си. Обединени от любовта на Бог ще постигнем цялостно обединение на всички нива, защото любовта на Бог е общото, което ни свързва всички, а всичко останало произлиза от нея.

Няма как да постигнем обединение, докато сме се фокусирали върху многобройните лица на любовта, която различните хора, учения и каузи проявяват. Нужно е да се обединим около любовта и да започнем да приемаме всички учения, хора и каузи, които служат на любовта като проявление на тази любов. Разберете, че любовта има много проявления и е нужно те да се допълват, а не да се налагат една върху друга и взаимно да се изместват и да си противоречат. В книгата „МОЯТ ПЪТ КЪМ ДУХОВНО ПРОСВЕТЛЕНИЕ“ съм споделил повече информация по темата и говоря за общностите, които е нужно да започнат да се сформират, за да тласнат обединението в по-голям мащаб. Всяка общност е нужно да се обедини по Божествените принципи на сътворение, за да покаже на какво е способна силата на любовта. Така с личен пример ще се даде тласък и вдъхновение на повече хора да се обединят около любовта на Бог.

Ако се огледате в хората и всичко живо около вас, ще забележите нещо общо, а именно любовта, която те носят в себе си. Това е нещото, което е нужно да се научим да припознаваме един в друг и да се свързваме благодарение на любовта, която е свързващото звено помежду ни. Огледайте се в техните творения и открийте любовта, с която са сътворени. Именно тази любов ще свърже нашите съвместни действия в едно цяло, защото всеки прави това, за което е призван и чувства със сърцето си за необходимо. Не е нужно всички да вършим едни и същи неща, по калъп. Нужно е всеки да твори с любов, а любовта ще свърже всички творения в едно цяло. Разбира се, има и хора, които не са успели да съхранят доброто в себе си и са се поддали на негативни сили, които са покрили с негативна енергия толкова плътно Божествената искра в тях, че тя е почти недоловима. Това е и следващата причина за разединението.

2) Втора главна причина е злото – Съществуват енергийни същности, които толкова силно са повярвали в себе си (поддали са се на егото), че са се откъснали от Бог и са поели по свой собствен път, който е напътстван не от любовта на Бог, а от егото. По този начин тези същности са изградили свой собствен идеал и план за сътворението, който противоречи на Божествения. Когато те си противоречат се стига до сблъсък помежду им, който често води до разрушение, но в същото време ражда нещо ново, още по-съвършено отпреди. По темата съм посветил цяла книга, която се казва „ЖИВОТ НА СВЕТЛО“ и в нея разказвам за вечната битка между доброто и злото, и как цялото еволюира благодарение на тези две велики сили.

Навсякъде, където има обединение, злото се вклинява и цели да разедени хората, за да бъдат по-слаби и лесни за манипулиране и източване енергийно. Когато хората сме обединени в едно цяло около любовта на Бог, тогава сме неуязвими за злото, по тази причина то прави всичко възможно да спре всяко едно обединение, още в самото му зараждане, защото всяко обединение води до завихряне на огромен енергиен заряд, който ако е подплатен с любовта на Бог, е неразрушим за злите сили и така това може да обърка техните собствени планове за сътворението, което най-често включват “разделяй и владей”.

Злото се е устремило към власт и контрол над цялото, защото то самото е загубило връзката с Бог, откъдето преди това се е захранвало енергийно и сега е нужно както паразитите да се прикрепят към енергийни същности, които са съхранили връзката си с Бог и да се възползват от техните слабости, за да завихрят енергията с негативен знак. Няма да се впускам в повече подробности, защото вече съм писал много по темата в моите книги.

Нека заедно се обединим около любовта на Бог и постигнем това толкова силно желано обединение от всички нас, за които душите ни така пламенно копнеят, защото когато сме обединени в едно, едва тогава всеки един от нас ще е в състояние да прояви своя пълен потенциал, който носи в себе си. Обединената сила на всички нас ще допълва и обогатява енергията на всеки човек и така всеки ще се превърне в съвършено проявление на себе си.


Препоръчани книги:

      

Добавете коментар


Защитен код
Обнови