Моята среща с двата вълка

Август 1976 година. Бях на 25 години.

Връщах се след изгрев слънце по пътя между село(сега квартал) Виница и Варна. Бях в приповдигнато светло състояние на духа от топлите слънчеви лъчи и свежият утринен горски въздух. Те се появиха неочаквано зад един завой на пътя около двадесетина метра по-надолу. Като ме видяха,, свърнаха по успоредната пътечка, извиваща се малко по-високо от широкия горски път. Нямах време да се уплаша.

Бъдете търпеливи и ще постигнете мечтите си

Когато започнах да чета книгата "Моят път към духовно просветление" на Ширинан разбрах, че много от неговите преживявания са сходни на моите.Споделих му и той ме помоли да разкажа моята история, моите преживявания и опит в духовното ми израстване.

Споделете своя опит с останалите

Всички хора (души) сме уникални сами по себе си, но в същото време често съдбата и пътищата ни си приличат много. По този начин се дава възможност, на хора със сходни пътища (съдби), да споделят своя опит помежду си и така взаимно да са опора един за друг. Споделеният опит е безценен, той е много по-ценен и от златото, защото спестява време живот на душата и помага изключително много на хората да преодолеят по-лесно изпитанията в своя живот. Трите най-ценни ресурса на Земята, с които разполагаме, са ОПИТ, ВРЕМЕ и ЕНЕРГИЯ. Когато ние споделяме своя опит помежду си по този начин ние пестим време, съхраняваме енергията си и в същото време обогатяваме своя опит с опита на останалите. Когато споделяме, ние даваме най-ценното, което може да дадем на друго човешко същество, разбира се заедно с любовта. Затова всяко споделяне е нужно да бъде подплатено с любов, тогава можете да бъдете сигурни, че сте дали най-доброто от себе си.