Дихателна практика: Божествено дихание

Тази дихателна техника е част от все още неиздадена моя книга, която е споделена в електронен формат в групата "Проект съзнание БЕЗ ГРАНИЦИ"

Техника 5 – Божествено дихание

Това е техниката, която, когато пробудих от дълбините на своето подсъзнание, осъзнах до този момент, колко много съм подценявал дишането в моя живот. Винаги бях отдавал особена важност на храненето и дори не се замислях за дишането, защото не разбирах каква е неговата роля в живота ми. Това, което знаех за дишането, се основаваше на нещата, които ни учат в училище за това, че то снабдява клетките ни с кислород и в същото време пречиства кръвта чрез дифузия, от която се отделя въглероден диоксид (CO2).

Разбира се, тези две основни функции на дишането са много важни сами по себе си, но те не са единствени и в следващите редове ще ви разкажа повече за магията на дишането. Преди да ви разкажа за информацията, която озари осъзнатата част на моето съзнание, искам да ви разкажа за двете основни функции на дишането, които ни учат в училище. Когато спомените от минали животи, когато съм използвал дихателни практики за просветление, започнаха да изплуват на повърхността, осъзнах каква огромна роля оказва дишането в моя живот. По тази причина започнах да правя проучвания на съвременната наука по темата и прочетох всички възможни доклади, които са публикувани за свободно четене в интернет, за това, какво влияние оказва дишането на нашето физическо тяло.

Мнозина вече знаят, че плиткото дишане е особено вредно, защото използваме само горната или средната част на нашите бели дробове. Учените вече познават с най-малки подробности устройството на белите дробове и от изследванията можем да разберем причината за това. Поради факта, че през деня сме изправени и гравитацията оказва влияние върху нашия кръвен поток, тялото ни е изградило най-много алвеоли в долната част от белите ни дробове. Ролята на алвеолите е да предоставят условия за извършването на дифузия между кръвта и въздуха, който дишаме. Самите алвеоли представляват кръвоносни съдове, които са достатъчно плътни, за да задържат кръвта, която протича през тях, но в същото време са достатъчно порести, за да пропуснат въздуха да навлезе през тях.

Благодарение на тях кислородът навлиза в кръвта. Всъщност, пушачите изпитват кислороден глад именно зареди замърсяването на алвеолите със слуз. Когато те бъдат покрити със слуз, тогава дифузията се затруднява и така, поетият кислород чрез дишане, не успява да навлезе пълноценно в кръвния поток. Без кислород в кръвта ще умрем много бързо, защото той е жизнено важен за цялостната хомеостаза на физическото ни тяло. За да придобиете по-ясна представа, колко важно влияние оказва кислородът на физическото тяло, ще изброя само част от отрицателните последствия, които тялото претърпява при недостатъчно количество кислород.

 • Имунната система отслабва;
 • Киселинността на кръвта се повишава;
 • Създават се условия за възникване на инфекции и ракови образования;
 • Липсата на кислород ни провокира да приемаме повече въглехидрати, за да се снабдим с енергия, защото тялото може да си създава кислород от въглехидратите. Съчетавайки приема на повече въглехидрати, с киселинната среда на нашата кръв, се създава идеалните условия за развитие на колонии от вредни за нашето тяло бактерии и паразити;
 • Поради отслабената функцията на белите дробове се претоварват бъбреците и черният дроб;
 • Процесът на стареене се ускорява;
 • Забавя се метаболизмът в тялото;
 • Не се разгражда пълноценно храната на ниво клетка, защото се изисква кислород за правилното функциониране на митохондриите, които преобразуват храната в гориво за клетката. Тази енергия се нарича аденозинтрифосфат (АТФ);
 • Мозъчната дейност отслабва с липсата на кислород;
 • Списъкът е много дълъг и няма да изброявам всички последици от липсата на кислород, защото той е фундаментален за нашето тяло и засяга всяка една функция в него.

Когато хората дишат основно през горната част на гърдите, където има разположени по-малко алвеоли, тогава кислородът навлиза в по-малка степен в кръвта. Другият основен фактор, който оказва влияние за това, е тяхната замърсеност и способност да пропускат газообмен през себе си. Съществува и трети основен фактор, който е свързан с честотата на нашето вдишване и издишване. Колкото по-бързо е дишането, толкова по-кратък е престоят на въздуха в нашите бели дробове и това не позволява да се извърши пълноценна дифузия между кислорода и кръвта. Открита е зависимост от учените, между броя вдишвания и броя издишвания, които правим в своето ежедневие и продължителността на живота ни. Резултатите показват, че колкото по-голям брой вдишвания и издишвания правим в своето ежедневие, толкова по-кратък е животът ни и обратното.

Сега нека обърнем внимание и върху важността от това, хората да активират своето диафрагмено дишане. Този вид дишане снабдява с кислород долната част на белите ни дробове. На някои места това дишане се нарича коремно. По какъвто и начин да го наричате, няма да сгрешите, защото диафрагмата е част от корема. В тази част на белите ни дробове са разположени около 70% от общия брой алвеоли, чрез които се извършва дифузията. За успешното изпълнение на следващата техника, която предстои да споделя с вас, е важно да тренирате своето диафрагмено дишане, за да можете да използвате пълния капацитет на своите бели дробове.

Това можете да го постигнете лесно, като всеки ден, за 20-30 минути, поставяте дланите си върху корема и се стремите да ги издигате при всяко вдишване и съответно да се свалят при всяко издишване. Това просто упражнение ще тренира мускулатурата на вашата диафрагма и така постепенно ще изградите навика да изпълвате с въздух най-долната част на вашите бели дробове.

Накратко обяснено, това е въздействието на дишането върху физическото ни тяло, което учените са успели да установят. Няма как да споделя цялото знание тук, защото не това е обект на тази книга, но накратко ще ви споделя, че учените са открили по какъв начин кислородът се транспортира до клетките, какво причинява прекомерното наличие и неговата липса в тях. Каква е връзката между дишането и мозъка, и още много други факти, които, на мен лично, ми бяха много интересни, докато ги четях. Попивах с голям интерес знанието до което се докосвах. Невероятно е, колко много е напреднал човек в изучаване на това, как функционира физическото ни тяло. През годините изследвах почти всяка част на физическото тяло, за да разбера как функционира то и съм изумен от умението на човек да проникне на толкова микроскопично ничо, че да изследва устройството на една невидима за просто око клетка. Прекланям се пред Божествената сила, която дирижира цялото това съвършенство, да работи в такъв синхрон.

Нека не забравяме, че ние сме многоизмерни същества, които няма как да бъдат изучени чрез физическите способи на учените. По тази причина няма как учените да изследват енергийното въздействие на дишането в живота ни. То оказва влияние не само на нашето физическо тяло, а и на нашите енергийни тела. Всъщност, бих казал, че дишането е нещо като мост между духовното и материалното в живота ни. Още преди това знание да се пробуди в мен забелязах, че колкото повече напредвах с просветлението на моето съзнание, толкова повече това оказваше влияние върху начина, по който дишам. Спокойствието, което ежедневно подържах, ме провокираше да дишам много по-бавно и ритмично. Също така, по време на медитация, дишането се изменяше винаги, автоматично, в зависимост от начина, по който използвах енергията и от това, колко концентриран съм в този момент. Всичко това ми правеше впечатление, но нямах обяснение защо се случва, докато един ден знанието в мен се пробуди и изплува на повърхността. 

Оказа се, че не случайно дихателният апарат на нашето тяло е разположен на такава голяма площ, която обхваща диапазона от шести до втори енергиен център, започвайки от нашия нос и достигайки до нашата диафрагма. Това означава, че енергията на въздуха контактува с пет основни енергийни центъра. Чрез дишането ние интегрираме по-висшите енергии на енергийните тела в нашето физическо тяло. В това можете много лесно да се убедите и сами, ако започнете да се самонаблюдавате.

Когато говорите пред публика започнете да наблюдавате връзката между вашето дишане и вашите мисли. По време на вдишване в нас се влива енергийния поток на фините ни тела, от които част е и нашето ментално тяло, от което произлиза мисловният процес в нас. Когато вашето дишане е бавно и ритмично, тогава мисълта ви тече гладко, без да се наслагват много идеи накуп, които нямате физическата възможност да изговорите наведнъж. Това се случва, когато дишаме учестено. За да разберете по-ясно какво се случва, си представете мислите като една сфера, която излиза от нашето ментално тяло и се влива в нашето физическо тяло чрез нашето дишане.

Когато дишаме бавно и ритмично, тогава имаме достатъчно време нашият мозък да разчете и възпроизведе мислите чрез нашето слово. Но какво се случва, когато дишаме учестено? В тези моменти сферите, които навлизат в нашия ум, ни бомбардират с прекалено много информация за краткото време, в което не сме способни да ги изговорим. Това е причината хората да скачат от тема в тема, без да довършват предходните, защото с всяко вдишване ги озарява нова мисъл, която искат да изкажат, преди да са я забравили от непрекъснатия навлизащ в ума им мисловен процес. Когато дишането е бързо, тогава и мислите ни са прекалено много. Понякога е непосилно да ги свържем и изкажем в подреден ред. По тази причина хората, които дишат учестено, нахвърлят много идеи, без да имат възможността да ги аргументират.

Чрез самонаблюдение можете да забележите тази зависимост, не само във вашия мисловния процес, а и чрез вашите емоции, чувства и действия. Начинът, по който дишаме, оказва влияние върху нашите емоции, чувства и действия, както и те могат да повлияят на нашето дишане. Когато имаме повече кислород, ние сме тласнати да извършваме повече действия, защото имаме енергията и вдъхновението да го направим. Импулсът за действие се ражда в нашето волево тяло, а той, от своя страна, се проявява на физическо ниво, чрез дишането. Самото дишане активира мозъчната дейност да произведе определен вид хормони и химикали, които ни подканват да извършим конкретното действие. В същото време, когато извършваме повече действия, това веднага оказва влияние на нашето дишане.

При чувствата и емоциите е по същия начин. Когато преживяваме буря от чувства и емоции, това ускорява нашето дишане. Не случайно, когато сте разстроени, ви съветват да дишате бавно. Хората са забелязали връзката между бавното дишане и успокоението, но сякаш им убягва обяснението, защо това се случва точно така. Причината за това е енергийният обмен между нашите енергийни тела и физическо тяло. Ако някой във вашето ежедневие активира някоя ваша рана, да изплува на повърхността на вашето съзнание, тогава тя ще ви направи свръх емоционални. Всичко това може да провокира във вас буря от негативни мисли, емоции, чувства и желание да извършите негативни действия.

Нуждата на тази буря да се изрази във физическия свят ще ускори вашето дишане, за да може да бомбардира човешкия ум с безброй много мисли, емоции, чувства и желания за извършване на действия. Това може да бъде ограничено чрез вашето осъзнато дишане, като го успокоите и направите по-дълбоко. Под “дълбоко дишане” се разбира бавното изпълване на целия капацитет на белите дробове с въздух. До известна степен има зависимост между плиткото дишане и връзката му с егото, и между дълбокото дишане и връзката му с душата. От предната техника вече знаете как покоят може да възстанови контрола на вашата душа върху съзнанието ви. Всъщност, дишането е част от този процес, който в повечето случаи се извършва неосъзнато, но ако се научите да контролирате и тази част от своя живот осъзнато, тогава ще придобиете много по-голям контрол над себе си и начина, по който живеете.

Когато се намирате в пространство с много хора, от които изпитвате силно напрежение и дискомфорт от огромния енергиен обмен, който тече помежду ви, тогава можете целенасочено да забавите своето дишане. По този начин ще ограничите енергийния обмен помежду ви. Ако човекът срещу вас ви мисли лошото, можете също да използвате тази техника. Хората обичат да кръстосват ръце и крака, когато се чувстват застрашени, но спирането на дишането или неговото оптимално забавяне може да ограничи в много по-голяма степен енергийното влияние на заобикалящия свят върху вас. Дори влиянието на заобикалящия ви свят да е негативно, ако вие съумеете в този момент да дишате дълбоко и ритмично, тогава вашата душа своевременно ще трансформира негативната енергия в положителна. По този начин тя няма да полепне по вашето енергийно поле.

Това е една от древните тайни на енергийните майстори, които са успявали да навлязат в много негативни места и да излязат от тях напълно чисти, без да позволят на негативната енергия да полепне по тяхното енергийно поле. Разбира се, самото дишане е само физическото проявление на тази техника, която е свързана с воля, сила и вяра. Без тях вие не бихте могли да устоите на желанието да се подадете на силата, която ще ви провокира да дишате учестено, за да може да ви достигне, както на физическо, така и на енергийно ниво. След малко ще споделя с вас техника, която ще ви помогне да развиете това умение.

Има дихателна техника, чрез която можете да синхронизирате импулсите на егото и душата. Моментът, в който тя се пробуди от моето подсъзнание, преживях вълна от спомени, в които видях колко много животи съм използвал тази техника, в периоди на усамотение, когато съм целял да възстановя връзката си с Бог. Знанието е много обширно и в тази книга споделям с вас само есенцията, която би ви помогнала в това, да синхронизирате двата импулса, на душата и на егото в своето съзнание. Истината обаче е, че дишането оказва толкова голямо влияние в живота ни, че чрез него можем да насочваме концентрирано енергия към отделните енергийни центрове. Също така, можем да се концентрираме в само едно енергийно тяло и да се вглъбим в него. Не случайно всички популярни медитативни техники свързват дишането с концентрацията.

Техниката, която предстои да споделя с вас, е универсална и обхваща целия набор от енергийни тела и тяхното балансирано проявление в живота ви. Всъщност, това е и крайната цел, която желаем да постигнем, защото по този начин ще сме в състояние да изразим Божествения потенциал, който носим в себе си. Няма да ви посочвам конкретно времетраене на отделните стъпки от упражнението, защото това допълнително ще ангажира вашия ум и ще отклони вниманието и енергията ви в погрешна посока. Нека всеки провежда практиката с темпото, което го кара да се чувства комфортно и държи всякакъв дискомфорт настрана от себе си. В процеса на практика, с времето, ще увеличите своята издръжливост и така ще постигнете по-малко вдишвания и издишвания за единица време.

Тази практика може да се изпълнява както в право, така и в седнало положение. Аз лично, когато съм прав, поставям ръцете си върху гърдите, за да концентрирам енергията, която излиза и се влива в сърцето ми. Когато съм седнал, поставям ръцете си върху коленете. Не е нужно вие да го правите по същия начин. Единственото условие е гърбът ви да е идеално изправен. Преди да започнете дишането насочете вниманието си върху своето съзнание. Представете си го като една голяма енергийна сфера, която ви обгръща. Тя е съставена от пластовете на вашата многоизмерна същност. Важно е да се концентрирате върху съзнанието си, защото то участва активно в процеса на осъзнато дишане. Сега ще опиша дихателната практика в няколко стъпки и след това ще обясня нейното въздействие върху живота ви.

СТЪПКА 1: Наведете главата си към гърдите и след това започнете да вдишвате бавно през носа. Докато го правите, издигайте плавно главата си нагоре, заедно с поемането на въздух. Издигнете главата до ниво, което не ви създава напрежение, но в същото време се стремете погледът ви да е отправен нагоре. Продължавайте да вдишвате, докато не изпълните изцяло белите си дробове с въздух. През цялата практика дръжте очите си затворени и си представяйте, как при всяко вдишване вашето съзнание се разширява и слива с цялото. Представете си как от сърцето ви започва да се разгръща енергийна сфера, която расте с вашето поемане на въздух. Стремете се да усетите как енергийната сфера се разгръща и слива с цялата Вселена и отвъд нея. Не се стремете да броите секунди, докато го правите, защото ще ви разсейва. Стремете се да вдишвате, колкото се може по-бавно, без това да ви създава вътрешен дискомфорт. С практиката ще си създадете ритъм, в който ще го правите с голяма лекота.

Когато напреднете с практиката и успявате да си представяте и усещате няколко неща едновременно, тогава включете към практиката и визуализацията, как чрез всяко вдишване през носа ви навлизат безброй много ярки слънца, които навлизат в кръвния поток и от там достигат до всяка една клетка на тялото ви. По този начин енергията започва да изцелява тялото ви на клетъчно ниво и в същото време, да пробужда скритата сила, заложена във всяка една клетка, която в съвременния свят се намира в спящо състояние.

СТЪПКА 2: След като сте си поели дълбоко въздух, е нужно да проявите воля и да задържите дъха си за толкова време, колкото самите вие успеете да го направите, без това да ви създава дискомфорт. Важно е по време на цялата практика да избягвате всяко напрежение и дискомфорт, защото това ще ви попречи да се отпуснете и да почувствате енергията на цялото. Докато сте в състояние на задържане, си представете, как съзнанието ви се е сляло с Цялото (Бог) и се изпълва с Неговата сила, мъдрост, любов и светлина. Ако ви е лесно да визуализирате, тогава си представете как бяла ярка светлина се влива в съзнанието ви. Ако ви е трудно да визуализирате, тогава можете да изкажете намерение светлината и любовта на Бог да изпълнят вашето съзнание, докато задържате дъха си. Също така, можете да се опитате да го почувствате. Успеете ли да почувствате енергийния обмен в този момент, тогава това упражнение ще бъде най-пълноценно за вас.

СТЪПКА 3: Сега е време да издишате плавно през носа, като заедно с това, в ритъм започнете да навеждате главата си отново към гърдите. Докато го правите, си представяйте как съзнанието ви отново се свива към вас. Това е все едно да изпразните въздух от балон. В този момент, почувствайте как енергията, която сте почерпили от Бог, се влива във вашето сърце и в енергийните ви тела. Ако ви е трудно да го почувствате, тогава можете да си го представите. Колкото повече енергията се влива в цялата ви многоизмерна същност, толкова по-ярко започват да светят енергийните ви тела. В този момент, светлината и любовта, които се вливат във вас, изпълват цялата ви многоизмерност и заедно с това трансформират всичко старо и ненужно. Докато издишвате, си представете, как от носа ви излиза огън, който символизира прегарянето на всичко старо и ненужно. Опитайте се да почувствате как по този начин се разтоварвате от болката и дискомфорта. Можете да провокирате чувство на лекота и еуфория в този момент.

СТЪПКА 4: Когато почувствате, че сте издишали 80%-90% от въздуха, е моментът, в който е нужно да издишате останалите проценти на три резки издишвания. Това е все едно си продухвате ноздрите с интензивно издишване. Издишайте рязко и динамично останалия въздух от вас. Обикновено, докато го правя, си представям как енергията, която се влива в мен, се разпределя на три нива. Това са дух, душа и тяло.

СТЪПКА 5: След като сте издишали целия въздух, проявете отново воля и задръжте, колкото се може повече, без да ви създава дискомфорт. Не бързайте да вдишвате отново. Стремете се в този момент да си представяте как цялата енергия на Бог, която току що интегрирахте в себе си, се излъчва през цялата ви многоизмерна същност, на всички нива и тела. В този момент сте като ярко слънце, което излъчва светлина и любов, във всички страни и посоки. Можете да си представите дори как клетките на вашето тяло започват да пропускат огромното количество светлина, която сте интегрирали в себе си. Нека за вас това е миг на проявление на вашия вътрешен потенциал, в който сте се освободили от всичко старо и ненужно, и в същото време сте изпълнили себе си със светлина и любов. Тук е моментът да се почувствате съвършени и способни да проявите своята уникална сила, мъдрост и любов, с които Бог ви е благословил да си служите в настоящия живот. Тук е моментът, в който да си позволите да повярвате, че абсолютно всичко е възможно. Ако имате ясна цел в живота, тогава можете да си я представите, как тя вече се е реализирала.

СТЪПКА 6: Започвате да повтаряте първите пет стъпки последователно и ритмично. Много е важно да навлезете в ритъм, който сам ще дирижира вдишванията, издишванията и задържанията. По този начин ще можете изцяло да се вглъбите в това, да използвате енергията целенасочено. Не се притеснявайте, ако в началото ви е трудно. С времето то ще се случи от само-себе си. В тази практика е задължително условие да се вдишва и издишва през носа. Самото преминаване на въздух през ноздрите оказва въздействие на шести енергиен център, а той има важна роля в цялата практика.

Повечето хора, докато са в своето начало на практиката, правят в рамките на една минута два пълни цикъла на петте стъпки. Всеки сам може да определи, според ситуацията, колко време да продължи самата практика. Аз лично, се чувствам най-добре, когато тя е с продължителност от 40 минути. Не забравяйте при всяко вдишване да издигате главата си нагоре и при всяко издишване да я навеждате към гърдите си. Това дава посока на енергията. Когато издигам главата си, усещам как от основата на гръбначния ми стълб тя се издига нагоре. Когато стигне до шести енергиен център ме провокира да се прозявам. Когато навеждам главата си, по време на издишване, засилва чувството за прибиране на енергията в сърцето ми.

Интересното е, че през годините почти никога не съм се прозявал. Много рядко съм стигнал до моменти, в които да се чувствам много уморен, защото винаги във вечерите усещам много енергия. По тази или друга причина, не се прозявам. Случвало ми се е да се прозявам, но това са инцидентни случаи. Откакто започнах да практикувам тази практика, развих умението да предизвиквам осъзнато прозевките, чрез специфично движение на диафрагмата.  В началото го умеех само по време на тази практика и в последствие успях да ги отделя в отделни практики. Можете да дишате и с отворени очи, но това ще ви попречи да се концентрирате в това, как вашето енергийно поле се разширява и слива с цялото, и след това да я интегрирате в своята индивидуална същност.

Силата на прозявката е огромна. Винаги, когато съм изморен или около мен има насъбрана много негативна енергия, чрез активно прозяване, в рамките на двайсетина минути, всичко се изчиства. Случвало ми се е да заспивам, докато шофирам кола на дълъг път и каквото и да съм пробвал, не съм успявал да се разсъня, защото в предните няколко нощи почти не съм спал. Тогава, докато карам колата, активирам прозевките и след няколко минути, прекарани в интензивно прозяване, съм се чувствал така, сякаш преди това не ми се е спяло. Винаги, когато усещам напрежение в областта на слънчевия сплит, активирам прозяването и го трансформирам на момента. Преди имах други практики, с които го правех, но откакто открих силата на прозяването, от тогава го правя само по този начин. Това, което мога да ви кажа за прозяването е, че е много силно свързано с нашия трети енергиен център и когато се прозяваме, завихряме енергия в този център и така той се пречиства и енергизира.

Самата практика ще ви помогне в много направления, които след малко ще изброя. Сега искам да насоча вниманието ви върху важността да се стремите да задържате дъха си, в позиция на изцяло изпълнени бели дробове с въздух и в позиция на изцяло изпразнени бели дробове от въздух. Тези две точки, образно казано, символизират свързването с цялото и проявяването на този потенциал чрез нашата индивидуалност. С други думи казано, когато задържаме на вдишване, тогава се сливаме с Бог, а когато издишваме, проявяваме Божествения импулс в плътните измерения на съществуване. Ако започнете да наблюдавате своето дишане, ще забележите, че моментите, в които се концентрирате да си спомните нещо или да решите сложен казус, точно в тези моменти вие си изпълвате белите дробове с въздух и спирате да дишате.

Също така, ще забележите, че когато се концентрирате да направите нещо с голяма прецизност, то ще е в моментите, когато издишате и в моментите, когато сте изпразнили белите дробове от въздуха и сте задържали дъха си. Това са природни закони, които позволяват на фините светове да осъществяват връзка с по-плътните материални светове. За да повишите своята концентрация в посока получаване на информация и в същото време проявявате своя потенциал по-умело в делата си, е нужно да тренирате своето умение да дишате по-плавно и продължително, и в същото време да умеете да задържате своя дъх по-дълго, в позиция на вдишано и издишано състояние. Това ще ви позволи както да черпите по-лесно информация от многоизмерните светове, така и ще ви позволи да я прилагате по-умело в делата си.

Ролята на трите резки издишвания в практиката са основно две. Първата е да закотви енергията във вас. Втората е да вентилира белите дробове и да активира прочистващ процес. Когато дишаме нормално, в областта на алвеолите се задържа въздух, който не издишваме при нормална циркулация на въздуха в белите дробове. Този въздух е с висока концентрация на въглероден диоксид и по тази причина затруднява дифузията между кислорода и кръвния поток. Самото интензивно издишване тренира мускулатурата на диафрагмата и гръдния кош, и прави физически масаж на алвеолите. От една страна, помага на слузта, полепнала по тях, да се отдели от тях и от друга страна, по-голямото налягане, с което издишвате, изтласква въздуха от тези трудно проветриви кътчета на белите ви дробове. По този начин, когато вдишате отново, до алвеолите ви достига пресен въздух, богат на кислород и газообменът е много по-интензивен. Така, за едно и също време, сравнено с нормалното дишане, сте в състояние да усвоите по-голямо количество кислород.

Всъщност, това е много голям проблем на съвременния човек, защото плиткото дишане, съчетано с мръсния въздух и токсичната храна, води до хроничен дефицит на кислород. Не на последно място можем да изтъкнем факта, че доброто изпълване с въздух на трите нива на белите дробове допълнително ще тренира гръдните мускули и с времето обемът на вашите бели дробове ще се увеличи. Това ще позволи да приемате по-голямо количество обем от въздух, който ще доведе до по-бавно и ритмично дишане. Нека сега обобщим накратко ползите от тази дихателна практика.

ПОЛЗИТЕ ОТ ТАЗИ ПРАКТИКА СА:

 • Снабдяване на мозъка и клетките с нужното количество кислород, за да функционират оптимално добре;
 • По-ефективно извеждане на токсините от организма;
 • Възстановяване на киселинно-алкалния баланс на организма;
 • По-добър енергиен обмен между нашето физическо и енергийни тела;
 • Възстановяване на съпротивителните сили на имунитета ни;
 • Пречистване на белите ни дробове и увеличаване на техния обем;
 • Физически, умствено и емоционално ще бъдете по-устойчиви на външни провокации;
 • Ще разполагате с по-голямо количество енергия;
 • Ще се подобри сънят ви;
 • Изграждане на невидима енергийна защита около вас;
 • Мозъкът ви ще заработи по-ефективно;
 • Ще засилите връзката си със своята душа и с Бог;
 • Цялостно изцеление и възстановяване на цялостното функциониране на физическото тяло;
 • И още много предимства, които, вярвам, сами ще откриете.

Една от основните причини хората да дишат плитко е, защото киселинно- алкалният баланс на организма им е разклатен и в същото време лигавиците на артериите и кръвоносните съдове са силно чувствителни на въглеродния диоксид (CO2), който се отделя по време на дифузията. Самият въглероден диоксид се образува при взаимодействието на кислород и киселина, която клетката отделя като отпаден продукт. Колкото по-нездравословно се храните, толкова по-голяма нужда имате от кислород, за да може тялото ви да се освободи от киселината, която циркулира в кръвта и създава условия за развитие на бактерии, вируси, ракови клетки и възпаления. Една от основните причини, хората да изпитват силна нужда да издишат веднага въздуха, който са поели и съответно да вдишат веднага нов, е защото въглеродният диоксид предизвиква дразнене на лигавицата на кръвоносните съдове. Причината за това е, защото въглеродният оксид има токсичен характер, който провокира това дразнение.

Самата практика ще ви помогне да възстановите своите кръвоносни съдове, защото самото задържане и плавно вдишване и издишване ще позволи на организма ви да възстанови нормалните нива на CO2 в кръвта, а именно от него зависи до голяма степен чувствителността на нашите кръвоносни съдове. Наличието на нормални нива на CО2 в кръвта разширява артериите, а неговата липса ги свива. Когато практикувате тази практика ще позволите на тялото ви да задържи нужното количество СО2 в кръвта, а останалото ще го изкара от нас чрез белите ни дробове. По този начин ще създадете условия, в които тялото да възстанови своята хомеостаза.

Плиткото и бързо дишане не дава възможност на организма да функционира оптимално добре. Не ме разбирайте погрешно, в този вид дишане няма нищо лошо, ако се прилага в определени моменти, но когато това е целодневното ни дишане, тогава това се превръща в стрес за тялото. Дори тази практика, която споделих с вас, не описва съвършеното дишане, защото такова дишане не съществува. Тази практика ще тренира вашите бели дробове и ще позволи на тялото ви по-ефективно да се детоксикира и изцели. В същото време, ще позволи на енергийно ниво да се случат всички чудеса, които споделих с вас по-горе.  Практиката ще помогне на тялото ви само да регулира начина на дишане, защото дишането не бива да бъде насилствено, а автоматичен процес, който е напътстван от вашите нужди.

Тук е важно да разберете, че колкото по-големи са вашите нужни, толкова по-развити трябва да са вашите бели дробове. Не е за подценяване и мускулатурата на диафрагмата, защото тя оказва важно влияние в дихателния процес, и в масажирането на органите в стомаха. Когато мускулатурата на дясната ни ръка е слаба и ни се налага ежедневно да вдигаме 5кг., тогава това не ни създава особен дискомфорт, но когато попаднем в ситуация, в която е нужно да вдигнем 20кг., тогава изпитваме затруднение. Същото е и с белите дробове. Нужно е да ги тренирате, за да може те да бъдат подготвени за всяка една ситуация, в която бихте попаднали. Защото, както вече добре разбрахте, дишането не служи само за снабдяване на тялото с кислород. Чрез него се осъществява енергийният обмен между енергийните ни тела и физическото тяло. През следващите години този обмен ще нараства, защото се намираме в процес на преход и енергията, която тече към нас, ще нараства ежедневно.

За да ме разберете по-добре ще използвам пример. Докато пиша тази книга, вдишванията и издишванията ми са почти незабележими, но за сметка на това правя много големи задържания, в положение на вдишано и издишано състояние. Това е така, защото се концентрирам да получа информация от своята душа и в същото време се концентрирам да я облека в примери, които ще я направят по-достъпна за разбиране. Дишането е мост между духовното и материалното, и в зависимост от енергийните ни нужди и начинът, по който използваме енергията, ще се променя и нашето дишане. Няма как, докато извършвате много физически действия в материалния свят, да дишате бавно. Колкото и да се опитвате да дишате бавно, докато бягате, няма да ви се получи, защото действието е свързано с енергиен обмен. Всяко действие се задвижва от енергия.

Хората сме много по-сложно устроени, отколкото си представяме и абсолютно всичко, до най-малкия детайл, от най-висшето ни тяло, до най-плътното ни физическо тяло, е взаимно свързано помежду си. Понякога на хората им е трудно да следват стриктно всички стъпки на практиката, затова съм развил практиката и в по-леки варианти, които могат да бъдат нагодени спрямо възможностите на конкретния човек. В бъдещите живи събития и семинари, когато имаме възможността да се запознаем и да общуваме, ще ви споделя постепенно и тях, в зависимост от това, какви са вашите възможности и нужди.

Сами виждате, приятели, че всичко в живота следва много прецизни вселенски закони, на които се уповава цялото съществуване. Колкото по-ясно ги познаваме и разбираме, какво влияние оказват те в живота ни, толкова по-голям контрол ще придобиваме над него. Защото вече ще живеете живота си с широко отворени очи и ще осъзнавате всяко действие, до какви последствия би довело и в същото време ще разбирате, какво е сътворило всяко събитие във вашия живот.

Успеете ли да усвоите и приложите на практика техниките, които споделих с вас, ви уверявам, че ще промените живота си до неузнаваемост. Във всеки един от вас се корени огромна сила, която предстои да бъде разгърната в плътните светове на съществуване. Бъдете смели и покажете на света, колко големи са светлината и любовта, които носите в себе си. Бъдете мощен фар, който да осветява мрака, в който човечеството е навлязло.

В групата "Проект съзнание БЕЗ ГРАНИЦИ" ще откриете допълнителни видео материали над два часа, които обясняват техниката.

 

Изправени сме пред епидемия, която може да бъде преодоляна с дихателна практика, затова споделям информацията с вас още преди да бъде издадена книгата. Моля не злоупотребявайте с информацията!

Моля не разпространявай без поставяне на линк към този сайт!

 

Коментари  

#2 Ани Димитрова 14-03-2020 21:20
Да,всъщност разбрах колко време...кой колкото време сметне за добре.Направих практиката,сама та практика е лесна.Малко ми е по трудно да съчетая дишане + визуализация.Но с времето ще стане по лесно.Благодаря отново за тази прекрасна практика,която сподели с нас.Мисля,че на всеки ще е от полза ❤
Цитиране
#1 Ани Димитрова 14-03-2020 14:40
Благодаря ,че споделяш тази практика с нас.Задължителн о почвам да я практикувам от днес и ще пиша отзиви след време.Убедена съм,че ще ми даде много позитиви.Правил но ли разбрах...правя т се по 5 цикъла на това дишане за деня
Цитиране

Добавете коментар


Защитен код
Обнови