Проект съзнание БЕЗ ГРАНИЦИ

"Проект съзнание БЕЗ ГРАНИЦИ" е затворена Фейсбук група, в която ежедневно се публикуват видеа, които са структурирани в модули, които правят знанието лесно достъпно. В групата ще откриете информация от неиздадени мои книги, вибрационни звукови честоти, ежеседмични медитации на запис, както и групови водени медитации от мен, които се излъчват на живо. Ще може да задавате своите въпроси, на които с радост ще ви отговоря писмено или чрез видео. Едно от най-тежките изпитания за светлоносците в процеса на преход към по-високи вибрационни честоти се състои в това, че често се чувстват неразбрани и подтиснати от заобикалящия ги свят. В групата ще откриете много себеподобни, с които ще имате възможността да се свържите на енергийно ниво, като по този начин пътя става много по-лек, защото разполагате с повече енергия, която ще ви подпомага. Създадената среда съчетана с медитациите, споделената мъдрост, техники и синтезирано знание ще ви помогне да навлезете по-надълбоко в себе си, като по този начин ще имате възможността да изцелите себе си отвътре навън.

 Тук споделих с какво още ще ти помогне тази услуга! 

 

МИСИЯТА НА ПРОЕКТ СЪЗНАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ
Живеем в многоизмерен свят, който е сътворен и се развива под ръководството на Божествени принципи, които често противоречат на илюзорния свят на дуалността. Тези принципи могат да бъдат наречени неизменни закони на съществуването, които никога не спират да работят на всички нива и измерения на съществуване, защото произлизат от Първоизточника. Всяко измерение на съществуване е характерно с определен диапазон от вибрационни честоти. Когато вибрационната честота на съзнанието надвиши този диапазон, тогава се задейства процес на Осъзнаване (изучаване чрез придобиването на опит) за новото, по-високо вибрационно измерение, в което е навлязло. Когато вибрационните честоти се отслабят до по-ниски нива от настоящото измерение, тогава то навлиза в по-ниските нива на съществуване.

Светът, в който живеем, е многоизмерен и всички измерения съществуват като едно неразделно цяло. Те са толкова силно свързани помежду си, че не могат да бъдат отделени по никакъв начин едно от друго, за да съществуват самостоятелно. Това, по какъв начин ще изживеем земния си живот, зависи до голяма степен от това, на какви вибрационни честоти се намират нашите съзнания, дали ще бъдем щастливи или нещастни, дали ще се радваме на съвършено здраво тяло или то постоянно ще боледува, дали ще виждаме хубавото от живота или непрестанно ще сме вперили поглед в негативното. Всичко това и още много други примери, които могат да бъдат дадени, зависи от нивото на нашето съзнание. Колкото по- ниско вибрационни са неговите честоти, толкова по-плътни са измеренията, в които съществуваме. Най-плътните нива на съзнание са подвластни на страха, проявен под различни форми на ограничения.

Най-високите вибрационни честоти на съзнание произлизат от Първоизточника, където всичко е в съвършена хармония и баланс на всички нива на съществуване. Материалният свят съществува в ниски вибрационни честоти, където ограниченията на дуалността са задържали енергията в определени съзнателни форми, които са предали на материята различна по вид и състав форми. Между тези два свята на съществуване се намират всички останали измерения, които са като мост между Източника на всичко съществуващо и материалния свят. От колкото по-високи вибрационни честоти е изградено едно измерение, толкова по-близко до съвършенството на Източника се доближава и обратното, колкото по-голям е хауса и противоречията с Божествените принципи на Първоизточника, толкова „по-далеч“ се намира от неговите вибрационни честоти.

След това кратко встъпление е време да споделя Мисията на „Проект съзнание БЕЗ ГРАНИЦИ“. През последните 16 години от живота ми навлязох в процес на вътрешно шлифоване и освобождение от всичко, което противоречи на Божествените принципи на съществуване. Материалният свят е пълен с безброй много илюзии, които са позволили на страха, болката, гнева, обидата, очакването, желанията, нежеланията и всичко останало, което е присъщо за материалния свят, в който живеем, да съществуват. Целта на тази група е да сформира общност от хора, които осъзнават, че цялата Земя е в процес на повишаване на своите вибрационни честоти и са готови да променят себе си, за да се настроят на вибрациите на новите вибрационни честоти. Целият живот на Земята е свързан в едно колективно съзнание, което е в процес на издигане на своите вибрационни честоти. Намираме се в процес на огромна промяна, която ще даде възможност на много души да направят голям скок в своето еволюционно развитие, благодарение на повишаващите се енергийни вълни, които се насочват към планетата Земя.

В тези процеси хората ще се разделят основно на две групи. Едните ще се борят с промяната и ще останат в капана на собствените си ограничения. С повишаването на енергията ще им се даде възможност сами да сътворят и преживят с още по-голяма сила всички страхове и ограничаващи модели, които носят в своето съзнание, под формата на мисли, емоции, чувства, действия, убеждения и вярвания. Този проект е насочен към втората група хора, които осъзнават необходимостта от промяна, която е нужно да извърши всяко живо същество на Земята, ако цели да се приспособи към новите, по-високи вибрационни честоти. Всичко това ще доведе до безброй много благословии, за които ще говорим подробно в групата.

Време е хората да се отърсят от цялата болка, гняв, страхове и ограничаващи модели в своето съзнание, за да позволят на Божествения импулс да се изразява свободно чрез тях под формата на Светлина и Любов. Само така ще сме в състояние да сътворим един нов, по-съвършен и хармоничен свят на съществуване. Сега всички тези ограничения, които носим в съзнанието, пречат на Божествените импулси да се изразяват свободно чрез нас. Моята цел е да ви помогна да се освободите от оковите на старото и ненужното, което няма място в новите условия за живот на Земята, които вече се изграждат.


ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА ТАЗИ ГРУПА
Проект съзнание БЕЗ ГРАНИЦИ е подходящ за хората, които усещат вътрешен порив в сърцето, че са готови да вървят по този път. Има хора, които все още имат какво да научат от „старото“ преди да започнат да се освобождават от него. Ако вътрешно не сте готови да извървите този път, тогава първата трудност, която ще срещнете по този път, ще ви откаже, а трудностите са много. Няма как да се освободиш от нещата, които сте заровили най-надълбоко в себе си, ако преди това не ги изкарате на повърхността на своето съзнание, за да може да ги осъзнаете и отработите. Докато това се случва, вие ще ги преживеете отново, до степен, която вие самите позволите, защото болката и дискомфортът, които ще изпитвате, ще са право пропорционални на вашето вътрешно съпротивление. Съпротивлението е задвижено от страха и от невъзможността да се осъзнаят и почувстват истинските принципи на съществуване, а не илюзорните, които материалният свят ни е създал. В тази част от процесите ще мога да ви помогна най-много. За да разберете по-ясно, по какъв начин се проявява илюзията в материалния свят, ще ви разкажа една притча.

„Представете си един човек на име Рай, който бил роден в пещера и цял живот живял в нея, защото страдал от рядко заболяване, което не позволявало да се покаже на слънчева светлина. Дори през нощта не излизал на открито, поради страх, че слънцето ще изгрее и ще отнеме живота му. През цялото това време неговото семейство се грижило за него, като му осигурявали нужното количество храна и вода. Един ден родители му починали и той останал със запасите от жито и вода, които те му осигурили, преди да починат. Преди да умрат, те му предали цялото нужно знание за това как през нощта да излиза и да продължи да се грижи за нивите, които са го изхранвали досега. Научили го кога и как да посява житото и как да го жъне. Всичкото това ново знание провокирало страх и несигурност в него, защото досега той никога не бил имал реален опит със сеитба и жътва. По тази причина, докато имал все още запаси от жито, дълго време отлагал да последва напътствията на своите родители. Един ден Рай осъзнал, че житото е на свършек и с останалото количество няма да успее да изкара годината. Тогава това провокирали нов страх в него. Страх от гладна смърт.

Колкото повече запасите са намалявали, с всеки следващ ден, толкова по-силен ставал страхът в него, докато един ден страхът от глад не станал по-силен от страха от слънцето и той се осмелил да излезе през нощта от пещерата и да изпълни напътствията на своите родители. Първите дни обработвал градината, която дълго време буренясвала поради неговите страхове. Било нужно да я подготви за сеитба, защото това били заръките на неговите родители. Реално, той не разбирал истински защо било нужно това да се направи, защото досега никога не бил имал реален опит и не е знаел по какъв начин бурените могат да задушат реколтата и да й попречат да израсте. След като неуверено изпълнил всички заръки на своите родители, бил изправен пред поредното предизвикателство - да се раздели с половината от своите запаси, за да може да ги посее. Опитайте се да влезете в кожата на Рай, който никога преди това не бил имал реален опит със сеитба и жътва. Да, той чувал, че ако засее житото след време това ще доведе до по-изобилна реколта, но никога преди това не го бил правил, нямал реален опит с това. По тази причина в него страхът от загуба бил силен, защото в този момент било нужно да вземе важното решение да се раздели с половината от своите запаси, за да ги засади в земята. Един ден си спомнил за своите родители, с много любов и енергията, която излъчил му помогнала да преодолее страха от загуба. В този ден отишъл на нивата и смело я засял с половината от своите сигурни запаси.

По лоши стечения на обстоятелствата точно тази година била сушава и дълго време след сеитбата не паднала и капка дъжд. Дните минавали, а сушата ставала все по-голяма. Рай посещавал през всички тези дни градината, за да се увери, че семената ще израстат, по същия начин, както неговите родители са го учили. Ден след ден времето минавало, а семената не покълвали. Страхът в него се увеличил, защото запасите му били силно ограничени. Така, един ден завалял толкова проливен дъжд, че пещерата му се наводнила. Отчаянието го обзело, защото сякаш всичко вървяло против него. Домът му бил наводнен, а семената все още не са поникнали, дори за тройно повече време, отколкото неговите родители го учили. В този ден на отчаяние взел решение през нощта да тръгне по склона и да търси нова земя, където да посее остатъка от своите запаси, за да може да продължи да живее. Така се отправил на пътешествие, в търсене на нов дом, където в близост да има по-плодородна земя. Сами се досещате, че само няколко дни след неговото тръгване семената покълнали и били готови да го дарят с изобилна реколта, която той не успял да ожъне, поради страха и очакванията, които имал в своето съзнание.“

Разказах ви тази притча, за да осъзнаете, че не винаги всичко е такова, каквото изглежда, защото ние съдим живота спрямо нашия изминал опит, а той е много ограничен и когато се случи нещо ново, което цели да ни обогати и подпомогне нашето израстване, често това провокира в нас страх, а същият този страх спира притока на светлина и любов да текат към нас. Съществуват Божествени принципи на съществуване, които са част от всеки един от нас, но поради многобройните страхове и илюзии, с които сме се сблъскали в материалния свят, сме ги заградили с високи и плътни стени, които са приглушили тяхната светлина да ни води по пътя. Преминах през много изпитания и страдания, които ми помогнаха да се освободя от много вътрешни ограничения. След всяка голяма буря, която не ме отказа да следвам вътрешния си глас, достигнах до извора на тези истини, които са били винаги в мен, но са били забулени от безброй много страхове, очаквания и илюзорни вярвания. За тези от вас, които ми се доверят, ще споделя своя опит с вас. Продължавам да вървя по този път и вярвам, че предстои още много нови хоризонти да покоря в живота си, които с радост ще споделя с вас.

Истината е изобилна и навсякъде около нас, но тя се разкрива изцяло пред нас, когато сме в състояние да я почувстваме в сърцето. Ако това не се случва, значи все още носим ограничения в своите съзнания, които пречат на енергийния заряд на истината да се излъчи през нас и да претвори живота ни. Няма да ви лъжа, пътят е труден, защото от вас се изисква да съберете енергия и смелост да се изправите очи в очи с най-големите си страхове и ограничаващи убеждения. В групата мога да ви помогна с опит, знания, енергия, напътствия и подкрепа, но пътят е нужно да бъде извървян лично от всеки един. Важно е да се осъзнае, че никой друг, освен вас, няма контрол над вашето собствено съзнание и ако искате промяна в живота, тогава е нужно да промените себе си.


КАТО ЧЛЕНОВЕ НА ГРУПАТА ПОЛУЧАВАТЕ:

 • Ново видео всеки ден;
 • Напътствия, които целят да ти помогнат да откриеш своята лична истина (преживяна през твоя уникален опит) за Творението;
 • Енергийни практики и медитации;
 • Провеждане на колективни онлайн водени медитации за разгръщане на вътрешния потенциал;
 • Знание, което ще ти помогне да се освободиш от своите рани, товари и негативни обременености както от минали, така и от настоящия живот;
 • Любяща, хармонична и взаимноподкрепяща се среда, целеустремена към един нов по-съвършен Свят изграден от Любов;
 • Откъси от все още неиздадени мои книги;
 • Звукови честоти за лечение, хармонизиране и балансиране на физическото, емоционалното и менталното тяло, които издигат общите вибрационни честоти и подпомагат разширяването на съзнанието;
 • Място където може да зададете въпросите си и да получите отговор чрез видео клип или текст;
 • Добре структурирано и систематизирано съдържание чрез модули, които улесняват откриването на желан от вас клип;
 • Към 1-ви Август броя публикувани видеа надвишава 520 броя и запис на 21 водени медитации.

 

ОТЗИВИ ОТ УЧАСТНИЦИ 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ГРУПАТА

Месечната такса за участие в групата е 70 лева. Може да се плаща месец за месец или да се предплати за повече месеци, като при предплащане на 11 месеца се получава 1 месец безплатно

 

БАНКОВА СМЕТКА
Име: ШИРИНАН ЕООД
IBAN: BG66RZBB91551007737898
BIC: RZBBBGSF
Банка: Райфайзен БАНК
Основание: Вашите имена

* За повече информация се свържете с нас!
** Може да бъде издадена фактура без ДДС при желание от ваша страна.

Ако желаете да вземете участие в групата се свържете с мен чрез контактната форма или на лично съобщение във Фейсбук. Може и по телефона: 0883 326 981, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Споделям повече за групата:

  БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕНИ С ИЗОБИЛИЕ ОТ СВЕТЛИНА И ЛЮБОВ!