Проект съзнание БЕЗ ГРАНИЦИ

Услугата "Проект съзнание БЕЗ ГРАНИЦИ" е част от затворена Фейсбук група, в която всяка седмица публикувам видеа, които са структурирани в модули по начин, който правят знанието лесно достъпно. В групата ще откриете информация от неиздадени мои книги, вибрационни звукови честоти, ежеседмични медитации на запис, както и групови водени медитации от мен, които се излъчват на живо. Ще може да задавате своите въпроси, на които с радост ще ви отговоря писмено или чрез видео. Едно от най-тежките изпитания за светлоносците в процеса на преход към по-високи вибрационни честоти се състои в това, че често се чувстват неразбрани и подтиснати от заобикалящия ги свят. В групата ще откриете много себеподобни, с които ще имате възможността да се свържите на енергийно ниво, като по този начин пътя става много по-лек, защото разполагате с повече енергия, която ще ви подпомага. Създадената среда съчетана с медитациите, споделената мъдрост, техники и синтезирано знание ще ви помогне да навлезете по-надълбоко в себе си, като по този начин ще имате възможността да изцелите себе си отвътре навън. 

 

ВИДЕАТА СА ГРУПИРАНИ В СЛЕДНИТЕ КАТЕГОРИИ:

 - Първи стъпки по пътя на Светлината
- Фундаментални истини за Първоизточника - Бог
- Фундаментални истини за Сътворението
- Опознай своето его, за да го изцелиш
- Новата Земя
- Христово Съзнание
- Финансово изобилие
- Практически съвети
- Енергийни практики
- Дихателни практики
- Творецът в мен
- Радостта от живота
- Наръчник на Светлоносеца
- Моята лична история
- Окриляваща истина
- Физическо изцеление
- Медитации
- Извънземни
- Регресии
- Злото и изпитанията свързани с него
- Мъдрост и вдъхновения
- Човешки взаимоотношения
- Да погледнеш на живота от високо
- Споделено с любов от Алистера
- Относно Проект съзнание БЕЗ ГРАНИЦИ
- Въпроси и отговори
- Предизвикателства
- Аудио записки
- Лечебни звукови честоти
- Живи излъчвания
- Споделен опит
- Друго

 
КАТО ЧЛЕНОВЕ НА ГРУПАТА ПОЛУЧАВАТЕ:

 • Нови видеа всяка седмица;
 • Напътствия, които целят да ти помогнат да откриеш своята лична истина (преживяна през твоя уникален опит) за Творението;
 • Енергийни практики и медитации;
 • Провеждане на колективни онлайн водени медитации за разгръщане на вътрешния потенциал;
 • Знание, което ще ти помогне да се освободиш от своите рани, товари и негативни обременености както от минали, така и от настоящия живот;
 • Любяща, хармонична и взаимноподкрепяща се среда, целеустремена към един нов по-съвършен Свят изграден от Любов;
 • Откъси от все още неиздадени мои книги;
 • Звукови честоти за лечение, хармонизиране и балансиране на физическото, емоционалното и менталното тяло, които издигат общите вибрационни честоти и подпомагат разширяването на съзнанието;
 • Място където може да зададете въпросите си и да получите отговор чрез видео клип или текст;
 • Добре структурирано и систематизирано съдържание чрез модули, които улесняват откриването на желан от вас клип;
 • Към 1-ви Декември броя публикувани видеа надвишава 780 броя и запис на 21+ водени медитации.

 

МИСИЯТА НА ПРОЕКТ СЪЗНАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ
Живеем в многоизмерен свят, който е сътворен и се развива под ръководството на Божествени принципи, които често противоречат на илюзорния свят на дуалността. Тези принципи могат да бъдат наречени неизменни закони на съществуването, които никога не спират да работят на всички нива и измерения на съществуване, защото произлизат от Първоизточника. Всяко измерение на съществуване е характерно с определен диапазон от вибрационни честоти. Когато вибрационната честота на съзнанието надвиши този диапазон, тогава се задейства процес на Осъзнаване (изучаване чрез придобиването на опит) за новото, по-високо вибрационно измерение, в което е навлязло. Когато вибрационните честоти се отслабят до по-ниски нива от настоящото измерение, тогава то навлиза в по-ниските нива на съществуване.

Светът, в който живеем, е многоизмерен и всички измерения съществуват като едно неразделно цяло. Те са толкова силно свързани помежду си, че не могат да бъдат отделени по никакъв начин едно от друго, за да съществуват самостоятелно. Това, по какъв начин ще изживеем земния си живот, зависи до голяма степен от това, на какви вибрационни честоти се намират нашите съзнания, дали ще бъдем щастливи или нещастни, дали ще се радваме на съвършено здраво тяло или то постоянно ще боледува, дали ще виждаме хубавото от живота или непрестанно ще сме вперили поглед в негативното. Всичко това и още много други примери, които могат да бъдат дадени, зависи от нивото на нашето съзнание. Колкото по- ниско вибрационни са неговите честоти, толкова по-плътни са измеренията, в които съществуваме. Най-плътните нива на съзнание са подвластни на страха, проявен под различни форми на ограничения.

Най-високите вибрационни честоти на съзнание произлизат от Първоизточника, където всичко е в съвършена хармония и баланс на всички нива на съществуване. Материалният свят съществува в ниски вибрационни честоти, където ограниченията на дуалността са задържали енергията в определени съзнателни форми, които са предали на материята различна по вид и състав форми. Между тези два свята на съществуване се намират всички останали измерения, които са като мост между Източника на всичко съществуващо и материалния свят. От колкото по-високи вибрационни честоти е изградено едно измерение, толкова по-близко до съвършенството на Източника се доближава и обратното, колкото по-голям е хауса и противоречията с Божествените принципи на Първоизточника, толкова „по-далеч“ се намира от неговите вибрационни честоти.

След това кратко встъпление е време да споделя Мисията на „Проект съзнание БЕЗ ГРАНИЦИ“. През последните 16 години от живота ми навлязох в процес на вътрешно шлифоване и освобождение от всичко, което противоречи на Божествените принципи на съществуване. Материалният свят е пълен с безброй много илюзии, които са позволили на страха, болката, гнева, обидата, очакването, желанията, нежеланията и всичко останало, което е присъщо за материалния свят, в който живеем, да съществуват. Целта на тази група е да сформира общност от хора, които осъзнават, че цялата Земя е в процес на повишаване на своите вибрационни честоти и са готови да променят себе си, за да се настроят на вибрациите на новите вибрационни честоти. Целият живот на Земята е свързан в едно колективно съзнание, което е в процес на издигане на своите вибрационни честоти. Намираме се в процес на огромна промяна, която ще даде възможност на много души да направят голям скок в своето еволюционно развитие, благодарение на повишаващите се енергийни вълни, които се насочват към планетата Земя.

В тези процеси хората ще се разделят основно на две групи. Едните ще се борят с промяната и ще останат в капана на собствените си ограничения. С повишаването на енергията ще им се даде възможност сами да сътворят и преживеят с още по-голяма сила всички страхове и ограничаващи модели, които носят в своето съзнание, под формата на мисли, емоции, чувства, действия, убеждения и вярвания. Този проект е насочен към втората група хора, които осъзнават необходимостта от промяна, която е нужно да извърши всяко живо същество на Земята, ако цели да се приспособи към новите, по-високи вибрационни честоти. Всичко това ще доведе до безброй много благословии, за които ще говорим подробно в групата.

Време е хората да се отърсят от цялата болка, гняв, страхове и ограничаващи модели в своето съзнание, за да позволят на Божествения импулс да се изразява свободно чрез тях под формата на Светлина и Любов. Само така ще сме в състояние да сътворим един нов, по-съвършен и хармоничен свят на съществуване. Сега всички тези ограничения, които носим в съзнанието, пречат на Божествените импулси да се изразяват свободно чрез нас. Моята цел е да ви помогна да се освободите от оковите на старото и ненужното, което няма място в новите условия за живот на Земята, които вече се изграждат.

ЗА МЕН Е ОГРОМНА РАДОСТ да ти помогна по пътя на вътрешно просветление, изцеление и пробуждане на БЕЗГРАНИЧНИЯ потенциал, който носиш в себе си!

Проект съзнание БЕЗ ГРАНИЦИ е подходящ за хората, които усещат вътрешен порив в сърцето, че са готови да вървят по този път. Има хора, които все още имат какво да научат от „старото“ преди да започнат да се освобождават от него. Ако вътрешно не сте готови да извървите този път, тогава първата трудност, която ще срещнете по този път, ще ви откаже, а трудностите са много. Няма как да се освободиш от нещата, които сте заровили най-надълбоко в себе си, ако преди това не ги изкарате на повърхността на своето съзнание, за да може да ги осъзнаете и отработите. Докато това се случва, вие ще ги преживеете отново, до степен, която вие самите позволите, защото болката и дискомфортът, които ще изпитвате, ще са право пропорционални на вашето вътрешно съпротивление. Съпротивлението е задвижено от страха и от невъзможността да се осъзнаят и почувстват истинските принципи на съществуване, а не илюзорните, които материалният свят ни е създал. В тази част от процесите ще мога да ви помогна най-много. 

Списък с актуални теми на видеа, актуален към края на 2021г.
п.п Извинявам се за водния знак в центъра на екрана, той е сложен от програмата, с която съм записвал видеото.

   


 ОТЗИВИ ОТ УЧАСТНИЦИ 

   

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ГРУПАТА

Месечната такса за участие в групата е 90 лева. Може да се плаща месец за месец или да се предплати за повече месеци, като при предплащане на 11 месеца се получава 1 месец безплатно.  

* За повече информация се свържете с нас!
** Може да бъде издадена фактура без ДДС при желание от ваша страна.

Ако желаете да вземете участие в групата се свържете с мен чрез контактната форма или на лично съобщение във Фейсбук. Може и по телефона: 0883 326 981, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

   БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕНИ С ИЗОБИЛИЕ ОТ СВЕТЛИНА И ЛЮБОВ!